Изот

Varför kan kolatomen bilda så många olika föreningar

Stenkol har använts för att värma upp hus i över tusen år. Niklas Dahrén Namnge och rita organiska föreningar - del Niklas Dahrén Namnge och rita organiska föreningar - del 1 Niklas Dahrén Innehåll Del 1: Introduktion till organisk kemi och organiska föreningar Tabeller Läs mer. På den sitter en OH-grupp, hydroxidgrupp. Var finns kol? Omättade kolväten reagerar gärna med andra ämnen, t.

Alkoholerna har en eller flera hydroxigrupper —OH och namnet slutar alltid på - ol iställer för -an. Metan blir alltså metanol, etan etanol. De kemiska egenskaperna beror på hur hydroxigruppen är bunden till kolet, så man delar in alkoholerna efter hur många kol som binder till den kolatom som binder OH-gruppen. Det finns också flervärda alkoholer, till exempel 1,2-etandiol glykol och 1,2,3-propantriol glycerin, glycerol.

Vid oxidation av alkoholer tas väteatomer bort från molekylen. Slutprodukten beror på vilken typ av alkohol man utgår från och hur kraftig oxidationen är. Fenoler består av en bensenring med en eller flera hydroxigrupper. De kemiska egenskaperna skiljer sig markant från alkoholernas.

De flesta fenolerna är giftiga och de används framförallt som byggstenar i olika plaster. Denna funktionella grupp liknar alkohol, men syret är bytt mot en svavelatom. Många tioler luktar mycket illa. Namnet avslutas med -tiol. Etrar består av två kolkedjor som är sammanbundna av ett syre. Namnet avslutas med -eter. Kolkedjorna sätts i bokstavsordning. Nedan visas dietyleter — ett vanligt lösningsmedel och användes varför kan kolatomen bilda så många olika föreningar vid narkos.

I en amin har ett eller flera väten i en ammoniakmolekyl ersatts av kolkedjor. Det kan vara raka, grenade eller cykliska kolkedjor. Träkol används när man grillar.

Kolväten Lena Koinberg Formeln för Metan är CH4.

  • Det mesta är blandningar Allt det vi ser runt omkring oss består av olika ämnen ex vatten, socker, salt, syre och guld.
  • Denna serie används också som utgångspunkt för att sätta namn på andra, liknande kolföreningar.
  • Etanol är ett bedövande gift, som snabbt sprider sig i kroppen från mage till tarm.
  • Denna variant av butan har samma molekylformel C 4 H 10  men en annan strukturformel.
  • Då får du en förenklad bild hur molekylen ser ut i verkligheten.
  • Andra estrar används som lösningsmedel i t.
  • Naturligtvis tillförs lite materia av meteoriter och en del föremål har skickats ut i rymden av människan.

Då får varje kolatom 3 bindningar över. Där har de väteatomer. Formeln för Etan är C2H6. Metanserien Metanserien kallas även för alkanserien. Alla kolatomer binder så många väteatomer det går.

Det finns kolatomer som skulle kunna binda fler väteatomer. Denna grund används sedan för att även namnge mer komplicerade molekyler. På lektionen har du fått en tabell över de första tio kolvätena, en tabell som ser ut ungefär så här:. Klicka på följande länk: Isomerer - Magnus Ehringer.

Det är biologisk nedbrytbart och inte giftigt. Elektricitet : En elbil drivs naturligtvis inte av ett fossilt bränsle. Beroende på hur elen produceras kan bilen ändå indirekt använda fossila bränslen. En elbil är varför kan kolatomen bilda så många olika föreningar renare än dess energikälla. En stor del av elbilens miljöpåverkan beror på tillverkningen och hantering av batteriet. Bilen som drivs av el, tillverkad av förnybara energikällor, bidrar inte till växthuseffekten eller belastar miljön i samma utsträckning som andra bilar.

Nackdelen med elbilar är att dels inköpspriset är högt och dels att räckvidden inte är lika lång som motsvarande bensinbilar. Det behövs bättre batterier helt enkelt. En hybridbil  har flera bränslen. Oftast bensin i kombination med el, etanol eller fordonsgas. Det mest miljövänliga är naturligtvis att inte använda bilen över huvud taget. Förutsättningen för liv är fotosyntesen. De organismer som sex lektioner i kärlek får sin energi från solen får sin energi genom att konsumera växter eller andra djur.

Genom cellandningen kan dessa organismer ta upp energi i cellerna. Nu är det inte bara druvsocker och syre som människan behöver få i sig för att överleva. Människan behöver få i sig fem näringsämnen och vatten för att må bra.

Dessa är kolhydrater där druvsocker ingårprotein, fetter, vitaminer, mineraler och vatten. Enkla sockerarter — monosackarider. Druvsocker: Molekylformeln för druvsocker glukos är C 6 H 12 O 6. Molekylen är formad som en sexkant och brukar ritas på detta sätt. Druvsocker finns i godis varför kan kolatomen bilda så många olika föreningar frukt och behöver inte brytas ner utan tas direkt upp i blodet.

Fruktos: Fruktos har samma kemiska formel som glukos men har en annan strukturformel. Innan kroppen kan använda fruktos omvandlas det till glukos.

Kemi A/Kolföreningar

Fruktos är naturens sötningsmedel och det finns i frukt, honung m. Fruktosmolekylen har formen av en femkant. Sammansatta sockerarter — Disackarider. Flera sorters socker består av två stycken enkla sockerarter i olika kombinationer. Sackaros vanligt socker säljs i många olika storlekar: bitsocker, strösocker, pärlsocker och florsocker.

Sackaros består av en glukos- och en fruktosmolekyl. Laktos mjölksocker är också en disackarid och består också av två stycken enkla sockerarter.

Laktos finns i mjölkprodukter. Laktosintoleranta som får i sig mjölksocker kan få problem med magen t. Poly betyder många och polysackarider är långa kedjor sammansatta av många druvsockermolekyler.

Här visas två stycken, stärkelse och cellulosa. Stärkelse består av upp till sammansatta druvsockermolekyler. Stärkelse fungerar som växtens energiförråd. Stärkelse är en viktig del av vår kost och finns i potatis, ris och pasta. Cellulosa består av ännu fler sammansatta druvsockermolekyler, upp till stycken. I cellulosa är druvsockermolekylerna sammansatta på varför kan kolatomen bilda så många olika föreningar sätt som gör cellulosa till ett hårt och stabilt ämne.

Det används till att bygga upp växtens hårda delar, stam blad m. Cellolusa finns i vår kost men vår kropp kan inte bryta ner den. Cellulosa är ändå en viktig del av kosten eftersom den underlättar matspjälkningen och bidrar till mättnadskänslan. Cellulosa kallas ibland för kostfiber.

Niklas Dahrén Organiska föreningar del 3: Rita och namnge alkaner, alkener och alkyner Niklas Dahrén Alkaner, alkener och alkyner Alkaner enbart enkelbindningar Alkener minst 1 dubbelbindning Alkyner minst 1 trippelbindning Läs mer. Organisk kemi 1 Vad är det som gör att vi lever? Fetter kan delas in utifrån dess kemiska struktur eller utifrån dess ursprung.

Kostfiber är som tarmarnas tandborste. De finns i fullkornsbröd, linser, ärtor, rotfrukter och frukt. Snabba och långsamma kolhydrater. De som idrottar talar ibland om snabba och långsamma kolhydrater. I blodet behövs det finnas en viss halt av sockermolekyler.

Kolföreningar

För att må bra behövs en lagom blodsockernivå. Är den för låg signalerar kroppen att vi behöver äta. Kol har 4 elektroner varför kan kolatomen bilda så många olika föreningar para med i kovalenta bindningar. Då skapas en dubbelbinding. En dubbelbindning ritas med två streck i strukturformeln. Dessa kolväten kallas gemensamt alkener. De namnges enligt metanserien men man byter bokstaven a mot e.

Etan blir alltså eten, propan blir propen osv. Alkyner Alkynerna följer samma mönster som alkaner och alkener, men dessa innehåller en trippelbindning. Alltså tre elektroner från varje kolatom bildar tre kovalenta bindningar. Mättade och omättade kolväten Kolväten som innehåller en eller flera dubbel eller trippelbindningar kallas vackra kurviga kvinnor. Man kan tänka att i dessa går att fylla på med väten.

Alkanerna, som saknar dubbel eller trippelbindningar kallas mättade, då alla kol binder 4 andra atomer. Det går alltså inte att mata dem mer, de är mätta.

Kurs Organisk kemi

Omättade kolväten kan mättas Omättade kolväten kan alltså, enligt resonemanget på föregående sida mättas. Det innebär att de kol som inte binder 4 andra atomer kan släppa en elektron från dubbelbindningen och para med ett annat ämnes fria elektron. Ett tydligt exempel är när brom adderas över en dubbelbindning. Reaktionen till höger.

I vissa fall har lärobokens avsnitt Svar och anvisningar bedömts vara tillräckligt fylliga varför enbart. Om många av dem är kolföreningar. Detta kallas isomeri. Att så mycket gasol får plats i så små behållare beror på att det är högt tryck i dem.

Detta gör att man kan skapa en väldigt stor mängd olika kombinationer av molekyler med hjälp av kol. Jämför bara med till exempel väte som enbart kan binda till en enda atom, eller syre som bara har två bindningar. Organiska ämnen finns förutom i levande varelser bland annat i läkemedel, bensin, rengöringsmedel, plaster och mycket, mycket annat.

För att bringa någon slags ordning bland alla organiska ämnen delar kemister in dem i olika grupper. Logga in via sociala nätverk: Registrering Glömt ditt lösenord? Ladda ner presentationen. Återkalla Ladda ner. Presentation laddar. Bädda in. Kopiera till urklipp. En presentation över ämnet: "Varför är kolatomer så viktiga? Ladda ner ppt "Varför är kolatomer så viktiga?

Vilka ämnen kan ha ett kretslopp? Om projektet SlidePlayer Användarvillkor. Kontakta oss Sekretesspolicy Kontakta oss. All rights mötesplatsen kvinnor linköping. To make this website work, we log user data and share it with processors. Kolväten Kapitel 3 och delar av 4. Frågor: Läs mer.

Obesvarad kärlek låtar38 %
Mirja turestedt naken9 %
Full erotic massage video66 %
En kvinna som vill ligger inte still15 %

Lärare: Jimmy Pettersson. Niklas Dahrén Organiska föreningar del Vad bestämmer kokpunkten hos en förening?

Where to meet

Niklas Dahrén Kokpunkten hos ett ämne bestäms av 3 faktorer: Molekylernas storlek Molekylernas geometriska form Molekylernas polaritet Läs mer. Enkel Dubbel Trippel.

Kolväten: alkaner

För att kunna undersöka och förstå hur Läs mer. Namnge och rita organiska föreningar - del 1 Introduktion till att rita och namnge organiska föreningar. Niklas Dahrén Namnge och rita organiska föreningar - del 1 Introduktion till att rita och namnge organiska föreningar Niklas Dahrén Organisk kemi är kolföreningarnas kemi Organisk kemi: Organisk kemi är vetenskapen Läs mer. Niklas Dahrén Vad bestämmer ett ämnes kokpunkt?

Niklas Dahrén Kokpunkten hos ett ämne bestäms av 3 faktorer: Molekylernas storlek Molekylernas geometriska form Molekylernas polaritet ü Molekylernas storlek har betydelse Läs mer.

Female Ejaculation

Vi har Läs mer. Endast Läs mer.

Cougars women

Organiska föreningar Kokpunkt och löslighet. Niklas Dahrén Organiska föreningar Kokpunkt och löslighet Niklas Dahrén Uppgift 1: Rangordna nedanstående ämnen efter stigande kokpunkt Kokpunkten hos ett ämne bestäms av 3 faktorer: Molekylernas polaritet Molekylernas Läs mer.

Inläsningsblad, organisk kemi Inläsningsblad, organisk kemi Detta undervisningsområde handlar om följande delar av läroplanens centrala innehåll för årskurs Kemin i naturen Kemiska föreningar och hur atomer i kärlekens namn samman till molekyl- Läs mer. Förteckning 1, kategori 1 Ämne Indexnummer EG-nummer CAS-nummer Anmärkning Förteckning 1, kategori 1 4-aminobifenyl 4-aminobifenyl, salter arsenikpentoxid arseniksyra och dess salter Läs mer.

Har en valenselektron Läs mer. Fysik, läran om krafterna, energi, väderfenomen, hur alstras elektrisk ström mm.

Fysik, läran om krafterna, energi, väderfenomen, hur alstras elektrisk ström Läs mer. Naturvetenskap Kemi åk 8 Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet och behov av att veta mer om sig själv och sin omvärld. Kunskaper i kemi har stor betydelse för samhällsutvecklingen inom så skilda Läs mer.

Allmän kemi. Molekylers geometri. Viktigt i kap Den används till största delen inom industrin för bland annat värmebehandling Läs mer. De delar i läroplanerna som dessa arbetsuppgifter berör finns redovisade på den sista sidan i detta häfte.

Kemispråket Uppgifterna är av olika svårighetsgrad Läs mer. Undervisningen i de naturorienterande ämnena ska behandla följande centrala innehåll 3. Mål och betygskriterier för kemi Mål och betygskriterier för kemi För att bli GODKÄND på samtliga kurser skall du: Kunna skyddsföreskrifter inom NO-institutionen, samt veta var skydds- och nödutrustning finns Kunna handha den laboratorieutrustning Läs mer.

Fysikaliska reaktioner. Kovalenta bindningar, elektronegativitet och elektronformler. Niklas Varför kan kolatomen bilda så många olika föreningar Kovalenta bindningar, elektronegativitet och elektronformler Niklas Varför kan kolatomen bilda så många olika föreningar Innehåll ü Opolära kovalenta bindningar ü Polära kovalenta bindningar ü Elektronegativitet ü Paulingskalan ü Elektronformler ü Läs mer.

I vissa fall har lärobokens avsnitt Svar och anvisningar bedömts vara tillräckligt fylliga varför enbart Läs mer.