Лучезар

Fn internationella dag mot våld mot kvinnor

Bred Feministisk Plattform tar ställning för alla kvinnors och flickors rättigheter och kräver ett slut på all form av våld mot kvinnor! Klassifikation: Statskunskap och politik. Det är ett perfekt tillfälle för fack i hela världen att mobilisera för aktioner mot alla former av könsrelaterat våld - inte minst på arbetsplatsen, där facket kan påverka situationen. Sign Up. Här hanterar vi inte frågor om vård, av- eller ombokningar. Läs mer om mål 4.

Internationella dagen mot våld mot kvinnor

Det symboliserar en ljusare framtid där våld mot kvinnor är utrotat. Vi kräver ett slut på allt våld mot kvinnor, kom till biblioteket i Ystad den 25 november FN:s internationella dag för avskaffande av våld mot kvinnor! Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället. Du är här: Startsida Nyheter Skaraborgs Sjukhus uppmärksammar internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor.

Shiloh

Kontakta innehållsansvarig För frågor om vård använd Vårdguidens e-tjänster eller ring mottagningen, alternativt ring för sjukvårdsrådgivning. Via formuläret kan du endast kontakta innehållsansvarig för webbsidan angående funktion eller innehåll.

Denna brott - och straffrelaterade artikel saknar väsentlig information. Se faktarutan längre ned på sidan. Liknande protester ägde också rum i bland annat Rom och Aten.

Läs mer om målen. Läs mer om mål 2. Läs mer om mål 3. Läs mer om mål 4.

Kvinna stockholm sollentunaCafe bilder kvinnorGym för bara tjejer
Kärleken kommer kärleken går ackordChinese face massage stoneTill minne av villkorslös kärlek recension

År besökte FN:s dåvarande rapportör, professor Yakin Ertürk från Turkiet Sverige för att genomföra en granskning. Året därpå presenterades en rapport om situationen i Sverige.

Mattias: "Tänk om mäns våld försvann"

Nuvarande särskilda rapportör är dr Dubravka Šimonović från Kroatien. År antog FN:s säkerhetsråd resolution om kvinnor, fred och säkerhet som klargjorde att kvinnor har en betydande roll i att förebygga och lösa konflikter.

Åtta år senare antogs säkerhetsrådets resolution som fördömde sexuellt våld i konfliktsituationer och som stipulerade att våldtäkt kan utgöra krigsbrott, brott mot mänskligheten och folkmord.

  • Läst 12 november
  • Läs mer om mål 5.
  • Läst 12 november
  • För bilder, se respektive bildsida klicka på bilden.
  • Våld mot kvinnor är enligt resolutionen handlingar som orsakar fysisk, sexuell eller psykologisk skada, både om det sker i det offentliga eller i privata sammanhang [ 3 ].
  • Men både FN:s kvinnokommission och FN:s kvinnokommitté har klargjort att förbudet mot könsdiskriminering även omfattar ett förbud mot våld mot kvinnor.

Läs mer i ämnesguidein om sexuellt våld i krig och konflikt. FN:s generalförsamling har därefter antagit flera resolutioner om att intensifiera arbetet med att motverka våld mot kvinnor, bland annat en resolution om avskaffande av brott i hederns namn.

Sidan kunde inte visas

I FN:s nya globala mål för en hållbar utveckling, Agendaär ett av delmålen att avskaffa alla former av våld mot kvinnor och flickor. Läs mer om Mål 5: Jämställdhet länk till globalamalen.

Läs mer i ämnesguidein om sexuellt våld i krig och konflikt. Ändra nyhetsmix Logga in. Läs mer om målen. Kl Det borde vara självklart att jag får älska vem jag vill 1 year ago.

Resolutionen klargör kvinnors betydande roll i förebyggandet av konflikter och i att lösa konflikter samt betonar vikten av att kvinnor deltar i arbetet med att bevara och stärka fred och säkerhet.

Zimbabwes FN-förbund ZUNA uppmärksammar och sprider budskapet om eliminering av våld mot kvinnor den 25 varje månad samt under 16 dagars aktivism. Att födas som kvinna i Zimbabwe medför ofta olika utmaningar på grund av inrotade traditionella, kulturella och religiösa syner på kvinnor.

Eva-Britt Svensson arbetar mot våld mot kvinnor

Förbunden åtog sig att ge frågan högsta prioritet, att gemensamt verka för att dokumentera och publicera allt könsrelaterat våld, att ta upp frågan med arbetsgivare i avtalsförhandlingar och att främja den i politiska aktioner, till exempel genom att opinionsbilda på hemmaplan för att skapa ett internationellt rättsligt ramverk med hjälp av en ILO-konvention. Kongressen uppmanade dessutom medlemsförbunden att följa upp genom att tillämpa IUL:s internationella avtal med Unilever och Sodexo om förebyggande av sexuella trakasserier, samt att arbeta för liknande avtal med andra multinationella företag i våra sektorer.

Amari

Att motverka sexuella trakasserier och andra former av könsrelaterat våld på arbetsplatsen har i många år varit ett högprioriterat krav för IUL:s kvinnliga medlemmar världen över.

I IUL:s jämställdhetshandbok från står följande: "Sexuella trakasserier är ingen 'privat' fråga.

Dating help